St-Ignatius-of-LoyolaOd XVII wieku istnieje praktyka święcenia wody świętego Ignacego i używania jej wraz z modlitwą o wstawiennictwo św. Ignacego Loyoli w prośbie o uleczenie z ciężkiej choroby lub obronie przed zarazą. Szczególną popularność woda świętego Ignacego zdobyła jako skuteczna pomoc w modlitwie o dobry przebieg ciąży i szczęśliwe rozwiązanie.

Ujednoliconą formę święcenia wody świętego Ignacego ustanowił papież Pius IX w roku 1866. Poświęcenia dokonuje jezuicki kapłan zanurzając w wodzie medalik z wizerunkiem św. Ignacego Loyoli i odmawiając przepisane modlitwy, w których Kościół prosi, aby ci, którzy z wiarą korzystają z tej wody otrzymali zdrowie za wstawiennictwem świętego Ignacego.

Oto jedna z tradycyjnych modlitw proponowanych matkom:

Święty Ojcze Ignacy, Wszechmogący Bóg obdarzył Ciebie szczególną łaską opiekowania się matkami oczekującymi wydania na świat potomstwa. Wiele z nich otrzymało łaskę upragnionego macierzyństwa za Twoją przyczyną i szczęśliwie wydało na świat nowe życie. Również i ja proszę Ciebie, ufna w to, że wyjednasz mi pomoc Bożą w tej tak ważnej dla mnie chwili, abym szczęśliwie urodziła i mogła wraz z mężem wychować ten owoc naszej miłości – nasze ukochane dziecko – na większą chwałę Bożą. Proszę Cię o to z ufną wiarą.

P. Módl się za mną do Boga, święty Ojcze Ignacy.

W. Aby mnie wspomógł w mojej potrzebie.

Wszechmogący Wieczny Boże, któryś postanowił, aby poród odbywał się w bólu, ale aby był także związany z radością wydania na świat nowego życia, proszę Cię, przez Twoje nieogarnione miłosierdzie i za przyczyna św. Ignacego, Twego oddanego sługi w Kościele, aby dane mi było szczęśliwie urodzić to dziecko i byś złagodził mój ból porodu. Obdarz to dziecko potrzebnym zdrowiem, szczodrymi darami Bożej opieki, abym Ciebie za to mogła zawsze wielbić i chwalić. Czuwaj też nad tym, aby dziecko to otrzymało sakrament Chrztu świętego. Niech w dalszym jego rozwoju i życiu towarzyszy mu ufna wiara w Ciebie i łaska świętych sakramentów, których udziela Kościół. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Ty, święty Ojcze Ignacy – patronie mego porodu i troskliwy opiekunie dzieci i młodzieży. Amen.

Według zasad św. Ignacego Loyoli mamy złożyć nasze zaufanie w Bogu robiąc wszystko, co możliwe z naszej strony. Modlitwa, z wodą czy bez, nie ma wyręczać medycyny i służby zdrowia. Zdolność ludzi do rozwoju wiedzy i przychodzenia z pomocą choremu człowiekowi jest normalną drogą opieki Bożej nad nami i z tej drogi należy korzystać dziękując i prosząc Boga o pomoc i opiekę.

W każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 18.00 modlimy się w czasie Mszy św. w intencji kobiet o łaskę poczęcia i szczęśliwe narodziny potomstwa. Po Mszy poświęcenie wody św. Ignacego i okazja do jej pobrania. Woda jest dostępna przy ołtarzu św. Ignacego Loyoli codziennie w godz. 8-19.00 w gotowych butelkach.