30.10.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych” złożył następujący wykonawca: Biuro Konsultingowe OPOKA, Andrzej Grzeszuk.

17.10.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych” realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 “Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 2

14.11.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych” przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, złożył następujący wykonawca: APPIA, Pracownia Architektury Szymon Krzysztof Wytykowski.

30.10.2019r.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w ramach Projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych” przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 3

3.12.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców prac w ramach Projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych” przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, złożył następujący wykonawca: Nomos Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska ul. Malwowa 5, 60-175 Poznań.

19.11.2019

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, ogłasza konkurs na opracowanie treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców prac w ramach Projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych” przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie 4

01.06.2020

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dotyczącej projektu: „Poprawa efektywności energetycznej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, wraz z kamienicą i oficyną, w wyniku zastosowania usprawnień termomodernizacyjnych” przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, złożył następujący wykonawca: EKO WASZKA, Maciej Wachecki, ul. Gagarina 10/18, 25-030 Kielce

19.05.2020

 ogloszenie 4

Dokumenty do pobrania