Ogłoszenia Duszpasterskie Ósma Niedziela Zwykła (3.03.2019)

 1. W tym tygodniu:

 • Poniedziałek. Święto św. Kazimierza, królewicza. Po Mszy o godz. 18.00 Różaniec w intencji pokoju na świecie i w rodzinach.

 • Środa. Środa Popielcowa. Msze z posypaniem głów popiołem o godz. 15.00 i 18.00. Po Mszy okazja do nabycia Zdrapki Wielkopostnej. Całkowity dochód ze Zdrapki przekażemy na zakup pralki dla ubogiej starszej osoby. Niech to będzie nasz konkretny wyraz wielkopostnej jałmużny.

 • Piątek. Od 16.45 do 18.00 okazja do adoracji i spowiedzi.

 1. Dziś (niedziela) po Mszy o godz. 18.00 zapraszamy na 30 minutową medytację prowadzoną według metody św. Ignacego Loyoli przygotowaną przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Po medytacji okazja do spotkania i rozmowy w salce WŻCh.

 2. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego we współpracy z oo. Jezuitami zaprasza na Rekolekcje w Życiu Codziennym pt. „Ja Jestem, nie bój się żyć!”. Formuła rekolekcji nawiązuje do Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli, czyli rekolekcji ignacjańskich. Rekolekcje adresowane są do wszystkich, którzy noszą w sercu pragnienie bliższego poznania Boga i nawiązania z Nim głębszej, bardziej osobistej relacji w oparciu o rozważanie Słowa Bożego. Szczególnie zapraszamy tych, którzy z powodu pracy, obowiązków itp. nie mają możliwości odbycia rekolekcji wyjazdowych w domu rekolekcyjnym. Zapisy na stronie: www.wzch.poznan.pl
 3. Poradnia Psychologiczno-Duchowa “Vinea” zaprasza 9 marca na warsztaty dla seniorów pt. Magis – znaczy bardziej. Celem warsztatów jest wsparcie osób w wieku senioralnym w świadomym wyznaczaniu sobie kierunków aktywności i pomocy w ich realizacji. Jeśli chcesz poznać swoje zasoby, wartości, zbudować własną koncepcję sensowności życia; jeśli chcesz doświadczyć, że można bardziej i więcej to to spotkanie jest właśnie dla ciebie. Szczegóły i zapisy na warsztat na stronie Poradni: www.vinea.org.pl
 4. Liturgiczne ABC: Przyklęknięcie, które wykonuje się przez zgięcie prawego kolana aż do ziemi, oznacza uwielbienie (…). W czasie Mszy świętej kapłan celebrujący przyklęka trzy razy: po podniesieniu Hostii, po podniesieniu kielicha i przed Komunią świętą. Jeśli zaś w prezbiterium jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem (czyli tak jak w naszym przypadku), kapłan, diakon i inni usługujący przyklękają po przyjściu do ołtarza i przed odejściem od niego, nie zaś podczas samej celebracji Mszy świętej. Oznacza to w naszych warunkach, że wszystkie osoby posługujące w tym lektorzy i kantorzy podchodząc do czytania lub śpiewu wykonują skłon głowy przed ołtarzem bez przyklękania. Jednocześnie zapraszamy do włączenia się we wspólne przeżywanie Eucharystii poprzez czytanie czytań i śpiew psalmu i aklamacji. Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się przed Mszą w zakrystii.
 5. Na stoliku w kościele najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”. Ofiarę prosimy wrzucać do skarbony. A także najnowszy numer Biuletynu Sanktuarium w nowej szacie graficznej.

  Pomódlmy się jeszcze wspólnie przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki i Andrzeja Boboli o realizację projektu termomodernizacyjnego naszej świątyni…