Formacja

Serdecznie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie do odnawiania przyrzeczeń małżeńskich (przysięgi małżeńskiej) w rocznicę ślubu. Niekoniecznie musi to być okrągła liczba. Każda rocznica ślubu jest ważna i stanowi doskonałą okazję do tego, by odnowić w czasie Eucharystii przede wszystkim swoją więź małżeńską – wzajemną miłość i przyjaźń, wzajemny szacunek do siebie i chęć wzajemnego służenia sobie oraz swoją więź z Bogiem. Jest też okazją do przypomnienia sobie celu wspólnej drogi. Tak przeżyta Msza jest ponownym zaproszeniem Boga do małżeństwa i tworzonej rodziny, a także okazją do wspólnej modlitwy z najbliższymi. Stanowi okazję do świadomego pojednania i przebaczenia, które stanowią fundament zdrowej relacji małżeńskiej.

Kapłan, który celebruje Mszy z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich może skorzystać z tekstów liturgicznych z Mszału Rzymskiego przewidzianych na rocznicę zawarcia małżeństwa. Z tekstem można zapoznać się tutaj.

Do pobrania: Tekst obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich