Ogłoszenia duszpasterskie

Stowarzyszenie Polonia – Italia Associazione Polonia – Italia www.poloniaitalia.amu.edu.pl, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone postaci o. Hieronima Fokcińskiego SJ (30.09.1937 – 30.07.2018), wieloletniego rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, konsulatora i relatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, absolwenta studiów filologicznych i historycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w dniu
5 listopada 2018 r. o godzinie 18.00 w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27-29.

W programie:
1. Dr Ligia Henczel-Wróblewska, prezes Stowarzyszenia Polonia-Italia, Drogi życia Hieronima Fokcińskiego SJ
2. Prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke, wiceprzewodniczący Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Źródła watykańskie w rozwoju nauki polskiej, testament Hieronima Fokcińskiego?
3. Ks. kan. prof. dr hab. Leszek Wilczyński, Wydział Teologiczny UAM, Rola Hieronima Fokcińskiego SJ w procesie beatyfikacyjnym Bernarda z Wąbrzeźna.
4. Hieronim Fokciński we wspomnieniach…