Neokatechumenat

Wspólnoty Neokatechumenalne

Neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny. Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili. Więcej na stronie www.camminoneocatecumenale.it