18 lipca 2020 r. przypadła 100. rocznica urodzin o. Czesława Białka – jezuity przez trzydzieści lat związanego z Poznaniem, człowieka wspominanego przez wielu jeszcze dziś, 36 lat po śmierci, ze łzami w oczach.

Tego dnia w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej (oo. jezuici) o godz. 18:00 celebrowana była Msza św. dziękczynna za życie i dzieło służby drugiemu człowiekowi śp. o. Czesława Białka SJ oraz o życie wieczne w Królestwie Niebieskim dla niego, celebrowana przez superiora, o. Dariusza Michalskiego SJ. Tuż po Eucharystii licznie zgromadzeni wierni udali się do Kaplicy Krzyża, gdzie odbyło się spotkanie wspomnieniowe. Całość prowadzona była przez Kingę Waliszewską z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), która zaprezentowała życiorys o. Czesława. Na początku zauważyła pewne ciekawe dla niej zbieżności, związane z dziełem pomocy misjom Kościoła oraz ludziom będącym w potrzebie, jakie prowadził o. Czesław, a tym, czym zajmuje się obecnie PKWP, którego biuro regionalne w Poznaniu mieści się w pomieszczeniach dawnego klasztoru jezuitów przy ul. Szewskiej 18. Tu żył i pracował o. Czesław Białek. Ponadto stowarzyszenie pomaga cierpiącym i prześladowanym za wiarę, a nie może umknąć uwadze trzykrotne aresztowanie i więzienie, jakiego ze strony władzy komunistycznej doświadczył wspominany zakonnik (od 1953 r. do 1968 r. odsiedział w więzieniach ponad 3 lata i 5 miesięcy – łączny wyrok był ponad dwa i pół raza wyższy).

Podczas spotkania przytoczonych zostało kilka wspomnień osób, które znały osobiście o. Białka, lecz nie mogły uczestniczyć w rocznicowym wydarzeniu. Odtworzone zostało nagranie online rozmowy z o. Jerzym Białkiem SJ, krewnym o. Czesława, a także odczytane zostały dwa wspomnienia: o. Dariusza Kowalczyka SJ, który jako nowicjusz opiekował się o. Czesławem w ostatnim miesiącu jego życia (aż do śmierci), obecnie profesora Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz tekst będący częścią wspomnień o tzw. „Aptece Leków z Darów przy Klasztorze Ojców Jezuitów w Poznaniu” napisany w imieniu osób działających w niej przez mgr farm. Elżbietę Hołderną-Kędzię (cały tekst poświęcony działalności „Apteki” został opublikowany w Biuletynie Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski w 2010 i 2011 roku). Nie zabrakło także głosów zabranych przez bezpośrednich uczestników spotkania, będących ich bardzo osobistymi wspomnieniami. Wśród nich był pan Wojciech Ławicki, wieloletni opiekun o. Białka, a także osoby ze stowarzyszenia Dzieło Księdza Czesława Białka (działającego przy klasztorze oo. jezuitów do roku 1988 w ramach Katolickiego Ośrodka Pomocy przy Komisji Misyjnej Archidiecezji Poznańskiej, a później w parafii garnizonowej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Szamarzewskiego w ramach stowarzyszenia). Wiele razy podczas spotkania padało nazwisko zmarłej trzy lata temu śp. pani Elżbiety Wosickiej, najbliższego współpracownika o. Czesława i jego „prawej ręki”.

Wspominaniu o. Czesława towarzyszyła wystawa zdjęć i dokumentów udostępnionych na tę okazję z archiwum klasztoru oo. jezuitów w Poznaniu, obrazujących różne chwile jego życia, min. nowicjat w Kaliszu (1936 r.), obronę pracy doktorskiej w 1973 r., podróż do Zambii w 1978 r., pakowanie paczek i skrzyń z darami oraz przygotowanie ich do wysyłki na misje w latach 70. i 80., wizytę u Prymasa Tysiąclecia z okazji 79. urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego (1980) czy wreszcie uroczysty pogrzeb w 1984 r.

Wieczorem 18 lipca w oczach wielu osób widoczne były łzy, a wspominającym Jubilata łamał się głos. Dowodzi to tylko, że pamięć o o. Czesławie Białku SJ jest jeszcze bardzo żywa. Tym bardziej cieszy fakt, że miłość do Kościoła, jaką niewątpliwie pałał zakonnik, pielęgnowana jest w naszym mieście i w naszej archidiecezji na tak różne sposoby i w tak wielu wspólnotach czy organizacjach poprzez wspieranie misji. Dziś okazji i możliwości pomocy potrzebującym mamy znacznie więcej niż w minionym wieku. Uczestnicy spotkania mieli także okazję wesprzeć finansowo Projekt Zambia, związany z wolontariatem misyjnym na placówce jezuitów w tym afrykańskim kraju, o którym opowiedział o. Grzegorz Dobroczyński SJ. Oby nasze serca były tak samo wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, a my tak samo aktywni w działaniu – wzorem o. Czesława Białka SJ, na którego nagrobku wyryto słowa będące jego inspiracją: „Pracujmy ile się da, na odpoczynek mamy całą wieczność”.

Uroczystość 100. rocznicy urodzin o. Czesława Białka SJ zorganizowali oo. jezuici w Poznaniu wraz z papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Misja na Szewskiej”.

 

Notatkę opracowała p. Kinga Waliszewska
Promocja i kontakt z mediami (Misja na Szewskiej)

T: +61 881 88 19
Biuro Regionalne w Poznaniu - Misja na Szewskiej
ul. Szewska 18 | 61-760 Poznań | Polska
www.pkwp.org

 

   

Fot.: p. Justyna Kędra i o. Grzegorz Dobroczyński SJ

Zapraszamy do odwiedzenia fotogalerii https://www.poznan-jezuici.pl/galeria/event/100rocznicaurodzinoCzeslawaBialka

© 2016-2023 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl