Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

O Jezu mój, naucz mnie otwierać wnętrzności miłosierdzia i miłości każdemu, kto mnie o to prosi. Jezu, Wodzu mój, Ty mnie naucz, aby wszystkie modlitwy i uczynki moje miały na sobie wyciśniętą pieczęć miłosierdzia Twojego. [Dz. 755]

 

Drodzy Przyjaciele Sanktuarium,

Rozpoczynamy miesiąc luty. W pogodzie, wiadomo, grozi srogim mrozem – tak sugeruje jego nazwa (por. ukr. лютий / lutyj, błr. люты / luty). Dawniej używane były również nazwy sieczeń (por. ukr. січень / siczeń i chorw. siječanj ‛styczeń’) lub  strapacz.   Łacińska nazwa februarius,  zapożyczona przez większość języków europejskich pochodzi od februa,  nazwy rzymskiego święta oczyszczenia celebrowanego w tym miesiącu. Starożytny Rzym uznawał marzec za pierwszy miesiąc roku i przed tym nowym początkiem należało się oczyścić.

I oto ten miesiąc przynosi nam wiele okazji do nawrócenia i oczyszczenia serca. Na samym początku, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce Matki Bożej Gromnicznej, od pradawna zwane świętem spotkania i oczyszczenia (gr. Hypapante oraz Heorte tou Katharismou). Jest to dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. To dzień w którym wszyscy reflektujemy nad drogą naszej wiary, zapalamy świece gromniczne, aby rozświetlały nam szlak podążania za Jezusem. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia.

Zaledwie dwa tygodnie dzielą w tym roku Święto Ofiarowania Pańskiego i Popielec. Pomiędzy nimi – karnawał i ostatki, w tym roku odmienne, stłumione przez pandemię. Tak oto, chcąc, nie chcąc tegoroczny miesiąc luty kłania się dawnej rzymskiej tradycji „februa” – oczyszczenia. Dzieje się na naszych oczach coś na kształt egzystencjalnej „wojny postu z karnawałem”. Artystyczny wyraz tego zmagania i jednocześnie impuls do refleksji znajdziemy w słynnym obrazie „Walka między Karnawałem a Wielkim Postem” Pietera Bruegela (starszego) komentowanym poetycką pieśnią Jacka Kaczmarskiego (zachęcam do odsłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=clr9gqqZ6jg).

I tak oto od lutowego Popielca, w kolejnych tygodniach, w praktykach rozmaitych form rekolekcji (również online) brzmi nam wezwanie do oczyszczenia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, aby Misterium Paschalne otworzyło nam niezmierzoną Bożą radość.

o. Grzegorz Dobroczyński SJ

© 2016-2021 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl