Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Nieskończona dobroć Boża w stworzeniu aniołów. Boże, któryś jest szczęściem sam w sobie i nie potrzebujesz do tego szczęścia żadnych stworzeń, gdyż sam w sobie jesteś pełnią miłości, ale z niezgłębionego miłosierdzia swego powołujesz do bytu stworzenia i dajesz im udział w swym wiekuistym szczęściu i w swym wiekuistym życiu wewnętrznym Bożym, jakim żyjesz, Jeden Bóg w Osobie Troistej [Troisty w Osobach]. W miłosierdziu swoim niezgłębionym stworzyłeś duchy anielskie i przypuściłeś je do swej miłości, do swej Bożej poufałości. Uzdolniłeś ich do wiekuistego kochania; choć obdarzyłeś ich, Panie, tak hojnie blaskiem piękna i miłości, to jednak nic nie ubyło z pełni Twojej, o Boże, ani też ich piękno i miłość nie dopełniły Ciebie, boś Ty sam w sobie wszystko. A jeśli dałeś udział im w swym szczęściu i pozwalasz im istnieć i siebie kochać, to jest jedynie przepaść miłosierdzia Twego. Jest to Twoja dobroć niezgłębiona, za którą Cię wysławiają bez końca, korząc się u stóp Twego majestatu i śpiewając swe wieczne hymny: Święty, Święty, Święty... [Dz. 1741]

Kochani,

Pozdrawiam Was serdecznie po zakończonej Rekorowerymce. Był to czas z jednej strony fizycznego przekraczania siebie, co nie byłoby możliwe w pojedynkę. Doświadczaliśmy siły wspólnoty: ona może znacznie więcej niż każdy z nas z osobna. Doświadczaliśmy znaków Bożej obecności w pięknie przyrody Małopolski, którą mogliśmy się zachwycać z przepięknych i nowych tras rowerowych (Dunajec Velo). Mogliśmy spotkać świadków wiary związanych z tym terenem. Odwiedziliśmy miejsce urodzin św. Andrzeja Boboli SJ - Strachocinę. Gościlimy w przepięknej bursie jezuitów w Nowym Sączu, której patronem jest o. Władysław Gurgacz SJ - być może mało znany kapelan żołnierzy niezłomnych, który świadomie złożył Bogu ofiarę ze swego życia. W dniu św. Jana z Dukli byliśmy w Dukli. W dniu św. Benedykta byliśmy u Sióstr Benedyktynek w Przemyślu. Doświadczyliśmy Bożego prowadzenia także w tym, że zupełnie "przypadkowo" znajdowały się zamienne części potrzebne do naprawy rowerów. W sposób szczególny towarzyszyła nam Maryja, którą spotykaliśmy w codziennych medytacjach poświęconych Jej osobie. Mogliśmy dwukrotnie podzielić się swoim życiem i doświadczeniem pielgrzymowania. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w cerkwii greckokatolickiej w Gładyszewie dotykając tajemnicy współistnienia trzech parafii: prawosławnej, greckokatolickiej i katolickiej w tej samej wsi. Dotykaliśmy tragedii osób wysiedlonych w ramach Akcji Wisła w 1947r. Jak sami widzicie było to ogromne bogactwo różnych przeżyć.

Życzę Wam, aby "Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły (Ef 1, 17-19). Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim stworzeniu, w swoich świętych i w naszych sercach!

Błogosławionego odpoczynku i znajdowania Boga we wszystkich rzeczach!

Pozdrawiam,

o. Dariusz Michalski SJ

P.S. Relację z Rekorowerymki 2020 można znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/wzchPL

© 2016-2022 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl