Formacja

­

Formacja

Iść za…

Formacja Polecamy krótki i inspirujący film z refleksją o. Adama Szustaka OP. Aktualności

Naucz mnie słuchać

Naucz mnie słuchać Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale

Wielki Post

Jałmużna, post, modlitwa - droga ku pełni życia Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w

Milczenie w relacji – zaproszenie

Ogłoszenia duszpasterskie Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, która działa przy naszym Sanktuarium zaprasza w dniach 26-28 luty 2016 na sesję " Milczenie w relacji" Na sesję zapraszamy małżeństwa, które chcą pogłębić swoją relację z Bogiem, a przez to również między sobą. Szczególnym obszarem refleksji będzie zagadnienie ciszy i milczenia pomiędzy człowiekiem a Bogiem

O sakramencie pojednania

Formacja O sakramencie pojednania Jean Vanier wyjaśniał rolę wyznania w ludzkiej i nadprzyrodzonej psychologii sakramentalnej spowiedzi. Podkreślił, że Jezus dał swoim prezbiterom bardzo szczególną władzę uobecniania Go w Przebaczeniu, po to, byśmy mogli zwerbalizować swoją niewierność, byśmy mogli zwerbalizować swój grzech. Kiedy bowiem nastąpi wyznanie, werbalizacja, zaczyna się dokonywać wyzwolenie. Nie

Duchowe macierzyństwo Maryi

Formacja Duchowe macierzyństwo Maryi Troska o życie i rozwój człowieka – jest podstawowym powołaniem kobiety. Maryja wypełnia to powołanie w duchowym macierzyństwie. Kiedy w Nazarecie wyraziła swoje „Tak” w odpowiedzi na orędzie Anioła, a Słowo stało się ciałem w jej łonie, nie tylko stała się Ona matką Boga, ale w nadprzyrodzony