Ogłoszenia duszpasterskie

Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła (21.10.2018)

W październiku zapraszamy do wspólnego różańca codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.

1. W tym tygodniu:

Poniedziałek. Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Środa. Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Piątek. w godz. 16.45-18.00 spowiedź i okazja do adoracji Najśw. Sakramentu. Spowiadamy w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej.

2. Wzorem poprzedniego roku, zapraszamy na konwersatorium biblijne, tym razem z Księgi Rodzaju. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 października ok. g. 15:30 (po Mszy św.) – w salce WŻCh (wejście od ul. Szewskiej 18A). Następne będą odbywać się w drugie piątki miesiąca także po Mszy czyli ok. godz. 15.30 aż do czerwca 2019. Zaprasza dr hab. Teresa Stanek.

3. Zapraszamy do składania intencji mszalnych w soboty i niedziele w zakrystii przed i po Mszy św. oraz od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 w pomieszczeniu wieży Kościoła, gdzie obecnie znajduje się Biuro Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Intencje można również zamawiać: telefonicznie lub przez email. Informacja na tablicy ogłoszeń.

4. W zakrystii są dostępne kalendarze-cegiełki ze św. Andrzejem Bobolą na rok 2019. Dochód z kalendarzy przeznaczymy na trwającą renowację ołtarza bocznego św. Andrzeja Boboli.

5. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi propozycjami Poradni Psychologiczno-Duchowej VINEA oraz Pracowni Działań Twórczych, które można znaleźć na ulotce na stoliku z prasą. Na stoliku także najnowszy numer Gościa Niedzielnego. Należność prosimy wrzucać do skarbony w stoliku.

6. Pomódlmy się jeszcze przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki i Andrzeja Boboli polecając im sprawy Ojczyzny, naszych środowisk i nasze osobiste, prosząc również o bezpieczny przebieg prac remontowych… (tekst modlitwy na kartkach na ławkach)