Program Ochrona zabytków

  • Prace konserwatorskie elewacji wschodniej zachodniego skrzydła krużganków – etap II (2019)
  • Prace konserwatorskie elewacji wschodniej zachodniego skrzydła krużganków – etap I  (2018)
  • VII etap ratowniczych prac remontowo-konserwatorskich dachów (2017)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego