Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo dobroci Jego końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego granicy ani końca nie masz; chociaż złość dojdzie do miary, w miłosierdziu miary nie masz. O Boże mój, nawet w karach, którymi dotykasz ziemię, widzę przepaść miłosierdzia Twojego, bo karząc nas tu na ziemi, uwalniasz nas od kary wiecznej. Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki. O Boże, któryś jest samą litością dla największych grzeszników, szczerze pokutujących; im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Bożego. [Dz. 423]

Zdjęcie z podróży śladami Sarbiewskiego udostępnione przez prof. Mikołajczaka

Prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak jest filologiem klasycznym, latynistą i neolatynistą, tłumaczem poezji rzymskiej i autorów staropolskich piszących po łacinie. Jego zainteresowania twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego datują się od lat 90-ych XX wieku. Poświęcił mu rozprawę doktorską i dwie książki: „Antyk w poezji Sarbiewskiego” (Poznań 1994) oraz „Studia Sarbieviana” (Gniezno 1998), a także kilkanaście artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Owocem jego zainteresowań recepcją antyku w kulturze polskiej jest m.in książka „Łacina w kulturze polskiej” (Wrocław 1998 i kolejne wydania). Przez trzynaście lat kierował Pracownią Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Jest członkiem Academia Ambrosiana w Mediolanie.

Zapraszamy na spotkanie do Poradni Vinea we wtorek 10 maja 2022, godz. 19:00

© 2016-2022 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl