Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Są nieraz całe godziny, gdzie dusza moja jest pogrążona w zdumieniu, widząc Majestat nieskończony, a tak uniżający się do duszy mojej. Nieustanne jest wewnętrzne zdziwienie moje, że Pan najwyższy ma we mnie swoje upodobanie, a sam mi mówi o tym; a ja pogrążam się jeszcze więcej w swej nicości, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Jednak muszę powiedzieć, że kocham nawzajem swego Stwórcę do szaleństwa, każdym drgnieniem serca, każdym nerwem; moja dusza bezwiednie tonie, tonie... w Nim. Czuję, że nic mnie nie odłączy od Pana, ani niebo, ani ziemia, ani teraźniejszość, ani przyszłość, wszystko się odmienić może, ale miłość nigdy, nigdy, ona zawsze ta sama. On, mocarz nieśmiertelny, daje mi poznać swą wolę, abym Go szczególnie miłowała, i sam wlewa w duszę moją zdolność do takiej miłości, jak pragnie, bym Go kochała. Pogrążam się coraz więcej w Nim i nie lękam się niczego. Miłość zajęła całe serce moje i chociażby mi mówiono o sprawiedliwości Bożej, i jak drżą przed Nim nawet duchy czyste, i zasłaniają swoje oblicza, i mówią: Święty, nieustannie, a z tego wynika, jakoby takie poufałe moje obcowanie z Panem było uszczerbkiem dla Jego czci i majestatu o nie, nie, jeszcze raz nie. W miłości czystej mieści się wszystko najwyższa cześć i najgłębsze uwielbienie, ale w najgłębszym pokoju [dusza] jest zanurzona w Nim przez miłość, a zewnętrzne powiedzenie stworzeń nie ma wpływu na nią. To, co jej mówią o Bogu, jest bladym cieniem w porównaniu z tym, co ona wewnętrznie przeżywa z Bogiem, i dziwi się nieraz, jak się dusze zachwycają czyimś powiedzeniem o Bogu: gdyż dla niej jest to chleb powszedni, bo ona wie, że to, co się da wypowiedzieć, nie jest jeszcze tak wielkim przyjmuje i słucha wszystkiego z uszanowaniem, ale ona ma swoje życie odrębne w Bogu. [Dz. 947]

Kiedy na początku roku 2020 na stronie poznańskiej Fundacji Vinea ukazała się informacja o organizowanej pielgrzymce śladami św Stanisława Kostki, poczułam wyraźnie, że chcę w niej uczestniczyć. Zaproszenie skierowałam też do mojej wspólnoty podstawowej WŻCH w Gdyni i od razu dostałam odpowiedź : jedziemy! Przecież św Stanisław towarzyszy naszej formacji od początku. Parafia oo. jezuitów, gdzie spotykamy się od ponad dwudziestu lat jest pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i położona jest na wzgórzu nazwanym jego imieniem, a obok znajduje się Zespół Szkół Ogólnokształcących, którego patronem jest również Stanisław Kostka.

I chociaż wydawało się, że o życiu tego młodego jezuity wiem wiele, to jednak obudziło się pragnienie, aby dowiedzieć się o nim jeszcze więcej. 

Pomimo panującej pandemii wyruszyłam w podróż wraz z moimi trzema ‘siostrami’ wspólnotowymi, nie odczuwając żadnych lęków i obaw, a wręcz przeciwnie czując dużą radość, że je przezwyciężyłam. I Pan Bóg pobłogosławił mi obficie. Spotkanie ze Stasiem i św. Faustyną, ich historią życia i drogą do świętości w miejscach, gdzie czuje się nadal ich obecność, lektura książki, której fragmenty czytała nam Marta i konferencja o Darka o świętości sprawiły, że dotknęłam istoty i zrozumiałam, że  świętość polega na głębokiej miłości Boga i bliźniego, i wszyscy w Kościele mogą ją osiągnąć – ja też. 

Dużą niespodzianką była dla mnie informacja, że gdy św Stanisław zachorował to św. Barbara do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. To wzbudziło we mnie pragnienie pracy nad lepszą relacją bliskości z moja Patronką. Radości dopełniła możliwość zobaczenia jej oblicza w obrazie umieszczonym w kościele w Zakroczymiu.

Bardzo dużą wartością dodaną tej pielgrzymki, za którą wyrażam ogromną wdzięczność Panu Bogu, jest poczucie przynależności do stworzonej przez o Darka i Martę małej wspólnoty ludzi, których łączy jeden cel, którzy ubogacają się nawzajem świadectwem swej wiary i życia wiarą, pomocą, życzliwością i radością bycia razem.

Dziękuję wszystkim pielgrzymom i do zobaczenia na kolejnym pielgrzymkowym szlaku.  

 

Barbara 

WŻCH Gdynia

 

© 2016-2020 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl