Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Jezus dał mi poznać, że chociaż się nie zgodzę na to, to jednak mogę się zbawić i łask, których mi udzielał, nie zmniejszy i nadal będzie w takiej samej poufałości ze mną, tak że chociaż się nie zgodzę na tę ofiarę, to nie zmniejszy się przez to hojność Boża. I dał mi Pan poznać, że cała tajemnica ode mnie zależy, od mojego dobrowolnego zgodzenia się na tę ofiarę z całą świadomością umysłu. W tym akcie dobrowolnym i świadomym jest cała moc i wartość przed Jego majestatem. Chociażby mnie nic z tego, na com się ofiarowała, nie dosięgło, jednak przed Panem jest jakoby już wszystko dokonane. W tym momencie poznałam, że wchodzę w łączność z majestatem niepojętym. Czuję, że Bóg czeka na moje słowo, na moją zgodę. Wtem duch mój pogrążył się w Panu i rzekłam: Czyń ze mną, co Ci się podoba, poddaję się woli Twojej. Wola Twoja święta od dziś jest mi pokarmem. Wierna będę żądaniom Twoim, przy pomocy Twojej łaski. Czyń ze mną, co Ci się podoba. Błagam Cię, o Panie, bądź ze mną w każdym momencie życia mojego. [Dz. 136]

 

  1. Od niedzieli 17 maja 2020 w kościele może przebywać maksymalnie 61 osób.
  2. Prosimy wszystkich o dezynfekowanie rąk zaraz po wejściu do kościoła – płyn znajduje się na stoliku przy przejściu głównym.
  3. Powracamy do przyjmowania Komunii Świętej zarówno na rękę jak i do ust. W pierwszej kolejności prosimy o podchodzenie osób przyjmujących Komunię na rękę. Prosimy, aby spożywać Komunię przy kapłanie. Następnie podchodzą osoby przyjmujące Komunię do ust. Przed przystąpieniem do Komunii prosimy o odsunięcie maseczki z ust. Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów także w procesji do Komunii.
  4. Spowiedź nadal odbywa się w Kaplicy Krzyża: w sobotę wieczór i niedziele na początku Mszy Świętych oraz w piątki w godz. 16.45-18.00.

 

Dziękujemy wyrozumiałość i stosowanie się do tych zasad!

© 2016-2020 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl