Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

W piątek po Komunii św. zostałam przeniesiona w duchu przed tron Boży. Przed tronem Bożym widziałam Moce niebieskie, które bez przestanku wielbią Boga. Poza stolicą widziałam jasność nieprzystępną dla stworzeń; wchodzi tam tylko Słowo Wcielone, jako pośrednik. Kiedy Jezus wszedł do onej jasności, usłyszałam te słowa: Napisz zaraz, co słyszysz: Jestem Panem w istności swojej i nie znam nakazów ani potrzeb. Jeżeli powołuję stworzenia do bytu jest to przepaść miłosierdzia mego. I w tej chwili ujrzałam się w naszej kaplicy, jako przedtem, w swoim klęczniku. Msza św. się skończyła. Słowa te już miałam napisane. [Dz. 85]

 

 

Trudność mediów w obiektywnym ujmowaniu rzeczywistości Kościoła wynika z tego, że oprócz wymiaru instytucjonalnego, socjologicznego, jako wspólnota wiary ma też wymiar duchowy,  misteryjny. Raport „Kościół w Polsce”  KAI, opublikowany 5 marca b.r., mimo swej obszerności, jest przykładem,  że pełen  obraz religijności nie zawsze jest osiągalny nawet okiem dziennikarza specjalisty, katolika.  

Redakcje potraktowały raport po swojemu. Zazwyczaj w swych utartych schematach, nie w całości. I jak sygnalizowałem tydzień temu, najczęściej  w zdystansowanym lub nieprzyjaznym krytycyzmie. Nawet gdy  treść zawierała coś więcej,  tytuł „ustawiał”  percepcję odbiorców, n.p. w stylu Gazety Wyborczej:  „Raport o Kościele w Polsce. Spadek zaufania i malejąca religijność młodzieży” albo w TVN24:  "Serca młodych pobiegły zupełnie w inną stronę.” Pośrednią drogę wybrano w TVP Info tytułem: „Religijność w Polsce: Prawie wszyscy uważamy się za wierzących, ale...” Pozostały w zasadzie tygodniki katolickie, by wszechstronnie ukazać raport, bez unikania stron ciemniejszych kościelnej rzeczywistości.

A jednak u źródła, w samym Raporcie Katolickiej Agencji Informacyjnej zabrakło wielu wątków, by opisać religijności a nie same statystyki instytucji. Nie ma słowa o zjawisku, które od 30 lat w Polsce dynamicznie narasta. Nazywam je „ruchem rekolekcyjnym”. Rekolekcje wielkopostne i adwentowe, kazania misji ludowych cieszyły się w Polsce od dawna popularnością. Były i są okazją do nawróceń, spowiedzi po kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu latach. Ale po przełomie ustrojowym odblokowała się możliwość organizacji rekolekcji dla zamkniętych grup, w domach rekolekcyjnych diecezji i zakonów, instytutów świeckich, fundacji. Nikt jeszcze nie opisał ich ilości, choć zebranie danych nie jest trudne. Nie znamy  zasięgu ich oddziaływania. Niektóre ośrodki duchowości, jak i  duszpasterstwa akademickie,  w czasie pandemii podjęły się rekolekcji internetowych. Rekolekcje w życiu codziennym,  co istotne animowane przez świeckich,  dzięki komunikacji internetowej objęły nie tylko Polskę ale m.in.  Kanadę, Wielką Brytanię i Szwecję. Kluczowy był wkład Wspólnot Życia Chrześcijańskiego, w Białymstoku, Lublinie,  Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Trójmieście i Warszawie.

Zarejestrowano 901 uczestników, w tym 614 osób brało korzystało  z cotygodniowego kierownictwa duchowego online. W Lublinie uchwycono 287 osób śledzących przebieg ”biernie”; brak takich danych z innych miejsc.  Te pobieżne dane mówią, że  rekolekcje „w życiu codziennym” i online chwyciły jako alternatywna propozycja. Ważne, że ośrodki je animujące  należą albo do duszpasterstwa akademickiego albo są powiązane z działalnością duszpasterską wśród ludzi młodych i znaczna część uczestników należy do młodej generacji, skazywanej w mediach na odejście z Kościoła.

A to tylko mały wycinek „ruchu rekolekcyjnego” w Kościele w Polsce, który domaga się dostrzeżenia i dokładniejszego opisu jako część „pracy organicznej”, dla nowej jakość w polskim katolicyzmie. Frapuje mnie, jak rozwinie się ten ruch po  pandemii.

o. Grzegorz Dobroczyński SJ dla Polskiego Radia

 

 

REKOLEKCJE W ŻYCIU CODZIENNYM WIELKI POST 2021: STATYSTYKA

 

     

rekolektanci

osoby towarzyszące/ 

z WZCh

followersi

BIAŁYSTOK

7.03-28.03                              "Bądźcie odważni, ufający Panu"

internetowe

44

12/10

 bd

KRAKÓW

28.02-28.03                                          „Z tobą jest Pan dokądkolwiek pójdziesz”

internetowe

97

18/9

bd

LUBLIN


20.02-20.03                                       „Nie lękaj się, przychodzę ci 

z pomocą”.

internetowe

81 – grupy dzielenia

53 indywidualne

14/11

273

ŁÓDŹ


28.02 do 21.03 .                        "Czerpać życie z ŻYCIA".

stacjonarne

30

9/4

bd

POZNAŃ

28.02 - 28.03                                          „ Boże, gdzie jesteś?”

internetowe

98

30/11

bd

TORUŃ

25.02-18.03. rekolekcje ignacjańskie dla studentów

internetowe

30

12/10

0

TRÓJMIASTO


28.02 - 28.03                          „Pokój Mój daję Wam”

internetowe

65

19/10

bd

WARSZAWA


21.02-21.03                                 „Pokój Mój daję Wam”

internetowo-radiowe

157

34/25

bd

     

655

148 /90

 

Oprac. Barbra Wielgus, WŻCh

© 2016-2021 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl