Z Dzienniczka s. Faustyny na dziś:

Nieskończona dobroć Boża w stworzeniu ludzi. Boże, któryś z miłosierdzia swego powołać raczył z nicości do bytu rodzaj ludzki, z hojnością go obdarzyłeś naturą i łaską. Lecz dobroci Twojej jak[by] [to] nie dosyć. Ty, Panie, w miłosierdziu swoim dajesz nam życie wiekuiste. Przypuszczasz nas do swego szczęścia wiekuistego i dajesz nam udział w swym życiu wewnętrznym, a czynisz to jedynie z miłosierdzia swego. Tak nas darzysz łaską swoją jedynie dlatego, żeś dobry i pełen miłości. Nie byliśmy Ci potrzebni wcale do szczęścia Twego, ale Ty, Panie, chcesz się podzielić własnym szczęściem z nami. Lecz podczas próby nie wytrwał człowiek; mógłbyś go ukarać, jak aniołów, wiecznym odrzuceniem, ale tu wystąpiło miłosierdzie Twoje i wzruszyły się wnętrzności Twoje litością wielką, i przyrzekłeś sam naprawić nasze zbawienie. Jest to niepojęta przepaść Twojej litości, żeś nas nie ukarał, jak na to zasłużyliśmy; niech będzie uwielbione miłosierdzie Twoje, o Panie; całe wieki wysławiać je będziemy. I zdumieli się aniołowie nad wielkością miłosierdzia, któreś okazał ludziom... [Dz. 1743]


1. W tym tygodniu:

  • Poniedziałek. Po Mszy św. wieczornej różaniec w intencji pokoju na świecie i w rodzinach.

  • Piątek. Okazja do spowiedzi i Adoracji Najśw. Sakramentu w godz. 16.45-18.00.

2. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) zaprasza 11 marca o godz. 18:30 na spotkanie pt. W poszukiwaniu pojednania. Kościół katolicki w Chinach. Poruszone zostaną m.in. tematy regulacji prawnych dot. wyznawania religii, problematycznego podziału katolików. Spotkanie poprowadzi o. Mateusz Orłowski jezuita, który część swojej zakonnej formacji odbył w Chinach kontynentalnych oraz na Tajwanie. Aktualnie studiuje w Poznaniu i przygotowuje się do wyjazdu misyjnego.

3. W ramach projektu „Urzekająca” zapraszamy na Mszę św., adorację i spotkanie dla kobiet w czwartek 12 marca o godz. 18:00.

4. W sobotę 21 marca zachęcamy do udziału w Warsztatach Bibliodramy – "Co chcesz abym ci uczynił?" szczegółowe informacje i zapisy na stronie: www.vinea.org.pl

5. Trwają Rekolekcje w Życiu Codziennym. Dziś (niedziela) po Mszy o godz. 18.00 zapraszamy na kolejną konferencję. Pamiętajmy w naszych modlitwach o uczestnikach rekolekcji.

6. Informujemy że w marcu nie będzie spotkania w ramach konwersatorium z Księgi Wyjścia, odbędą się za to dwa spotkania w kwietniu 3.04 i 17.04

7. Na stoliku w kościele nowy numer „Gościa Niedzielnego” i „Miłujcie się” i bezpłatny Biuletyn Sanktuarium.

8. Pomódlmy się jeszcze przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli w intencji Ojczyzny, w naszych osobistych intencjach oraz o pomyślną realizację projektu termomodernizacji.

© 2016-2020 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań, tel. 61 852 50 76 poznan@jezuici.pl
Złotówkowe (PLN): 35 1140 2017 0000 4502 1306 8683
Euro (): 88 1140 2004 0000 3912 0586 1986
USA Dolarowe ($): 86 1140 2004 0000 3012 0586 1978
Wykonanie: Solmedia.pl