Zwiedzanie / Info-tour
Z radością informujemy, że można zwiedzać naszą świątynię zapoznając się z informacjami w języku polskimi i angielskim umieszczonych przy ważnych obiektach. Tabliczki zawierają opis historyczny oraz dalszą część informacyjną, którą można odczytać na komórce lub tablecie skanując zamieszczony kod QR. Do pobrania dodatkowych informacji z kodu nie jest potrzebne połączenie z internetem. Zachęcamy do odbycia indywidualnego zwiedzania i poszerzenia swoje wiedzy o jednej z najstarszych świątyń Poznania. Zwiedzanie rozpoczyna się od tablicy przy wejściu głównym do kościoła.
Już wkrótce taka możliwość zostanie udostępniona w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej i Kaplicy Krzyża.

Jednocześnie przypominamy, że kościół można zwiedzać codziennie w godz. 9.00-18.30.