Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam doświadczenia radości i pokoju płynących z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem. Niech Jego obecność daje Wam siłę i umocnienie w codziennych trudach. Niech będzie źródłem głębokiego zaufania w Jego wsparcie i prowadzenie.

W imieniu Wspólnoty Jezuitów w Poznaniu
o. Dariusz Michalski SJ
Superior