Tematem spotkań będą:

– wykłady w formie multimedialnej prezentacji na temat teologii ikony oraz jej języka

symbolicznego,

– zapoznanie się z techniką malarską temperową ( praca pędzlem, odpowiedni sposób nakładania kolorów)

– wykonanie prac malarskich w temperze wodnej (szkicowanie, kompozycja, kadrowanie,  kaligrafia)

– samodzielne przygotowanie deski pod ikonę (klejenie, gruntowanie, szlifowanie)

– wykonanie jednej pracy malowanej temperą jajeczną ( szkicowanie, praca pigmentami i

emulsją jajeczną oraz werniksowanie).

Zajęcia będą odbywać się w soboty

w ramach Studium Myśli Chrześcijańskiej

przy Klasztorze Ojców Jezuitów w Poznaniu

 od 4 lutego do 24 marca 2012 r.

w godzinach 9.30 – 16.30

 

PRACOWNIA IKONY ARCHANIOŁA MICHAŁA

 kom. 503 469 128, e-mail: pracowniaikony@interia.eu

  Całkowity koszt warsztatów wraz ze wszystkimi materiałami: 500 zł

  Zgłoszenia na warsztat do 9 stycznia 2012 r.