Ogłoszenia duszpasterskie

Z okazji uroczystości św. Ignacego Loyoli założyciela Jezuitów, patrona rekolektantów pragnę w imieniu naszej Wspólnoty Zakonnej w Poznaniu złożyć wszystkim naszym Współpracownikom i Sympatykom najlepsze życzenia: niech św. Ignacy pomaga Wam wzrastać w postawie całkowitego zaufania do Boga i całkowitego zaangażowania się w sprawy Królestwa Bożego tu na ziemi.

Dziękujemy, że jesteście z nami i że możemy wspólnie czynić dobro!

o. Dariusz Michalski SJ
Superior

Aktualności