Ogłoszenia duszpasterskie

Siedemnasta Niedziela zwykła. U Jezuitów w Poznaniu
Uroczystość św. Ignacego Loyoli (30.07.2017)

  1. W tym tygodniu:

  • Poniedziałek. Po Mszy o godz. 18.00 różaniec w intencji pokoju przez wstawiennictwo M.B. Różańcowej.

  • Wtorek. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.

  • Piątek. Pierwszy piątek miesiąca oraz wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów. Od godz. 16.45 do 18.00 okazja do spowiedzi i adoracji Najśw. Sakramentu.

  • Sobota. Pierwsza sobota miesiąca. O godz. 12.00 Msza dla mężczyzn. Po niej różaniec i akt zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

  1. Zapraszamy wszystkie małżeństwa starające się o poczęcie dziecka lub już oczekujące szczęśliwych narodzin potomstwa. W każdy trzeci czwartek miesiąca będziemy modlić się w czasie Mszy św. o godz. 18.00 w intencji kobiet oczekujących poczęcia o łaskę potomstwa. Po Mszy modlitwa do św. Ignacego Loyoli, patrona matek oczekujących potomstwa wraz z poświęceniem wody św. Ignacego i możliwością pobrania jej do domu. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie świadectw dotyczących szczęśliwych narodzin za wstawiennictwem św. Ignacego Loyoli.

  2. W najbliższą niedzielę 6 sierpnia o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę z udziałem Chóru Młodzieżowego św. Eugenii ze Szwecji. Po Mszy koncert. Usłyszymy utwory m.in. takich artystów jak: Couperin, Mozart, Gustaf Hägg czy Bach. Pełny program na tablicy ogłoszeń.

  3. Przy wyjściu z kaplicy najnowszy numer bezpłatnego Biuletynu Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

  4. Dziś można u nas uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za siebie lub za zmarłych pod zwykłymi warunkami: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Św., nie mieć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i odmówić modlitwę w intencjach jakie na tę okoliczność ma przewidziane Ojciec Św. Dlatego teraz powstańmy i pomódlmy się wspólnie: Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.

  5. Po Mszy okazja do oddania czci relikwiom św. Ignacego oraz pobrania wody św. Ignacego.

Aktualności