Renowacja ołtarza i obrazu św. Ignacego Loyoli

Zachęceni życzliwością i gotowością pomocy wielu osób, rozpoczęliśmy prace nad renowacją i konserwacją ołtarza i obrazu świętego Ignacego – w dużym kościele.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę że nasz obiekt sakralny wymaga gruntownego remontu i na to zasługuje, także i z tej racji, że jest ważnym zabytkiem w naszym mieście. Niestety, koszta są tak duże, że w obecnej sytuacji nie można podjąć realizacji całościowego planu remontu i renowacji. Mimo starań, nie udało się uzyskać potrzebnych funduszy od instytucji wspierających tego rodzaju prace.

Zdecydowaliśmy się więc na prace “małymi etapami”. Zależy nam bardzo, aby w pierwszej kolejności poddać renowacji i konserwacji ołtarz i obraz św. Ignacego, założyciela naszego zakonu, do którego modli się w naszym kościele bardzo wiele osób.

Przy rusztowaniu postawiona jest skarbonka. Będziemy wdzięczni za każdą złożoną ofiarę.

Pomoc finansową można również przekazać na niżej podane konto z dopiskiem “Na renowacje ołtarza“:

Nr konta: 32 1020 4027 0000 1402 0323 4705

Właściciel konta:

DOM ZAKONNY
Towarzystwa Jezusowego
61-760 Poznań, ul. Szewska 18

Gdyby ktoś miał możliwości i zechciał udzielić pomocy w innej formie, prosimy o kontakt:
Ojcowie Jezuici: tel.: 61-852-50-76.