Ogłoszenia duszpasterskie

W tym roku na wiosnę przeprowadziliśmy renowację ołtarza bocznego św. Ignacego Loyoli w Kościele.

W Kaplicy Matki Bożej i Kaplicy Krzyża wymieniono całe oświetlenie na energooszczędne lampy i żarówki LED.

Na wiosnę odbyło się przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dla sześciorga dzieci z grupy Neokatechumenalnej.

31 lipca, we wspomnienie św. Ignacego Loyoli na placu przed kościołem odbył się kiermasz „U Ignacego” przygotowany przez wspólnoty działające przy naszym Sanktuarium. Planujemy, aby kiermasz stał się wydarzeniem cyklicznym.

We wrześniu została otwarta na nowo księgarnia „O tyle, o ile…” oferując ciekawe lektury duchowe, pamiątki z Sanktuarium i działając w dogodniejszych godzinach popołudniowych.

W październiku została poświęcona Poradnia Psychologiczno-Duchowa w kamienicy przy ul. Szewskiej 18A działająca pod patronatem Fundacji Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA.

Na początku listopada uruchomiliśmy system ogrzewania ławkowego w Kaplicy Matki Bożej, w prezbiterium, w konfesjonale oraz na chórze oraz system mat grzewczych w prezbiterium dla kapłanów i ministrantów.

Mijający rok był szczególnym czasem dla naszego Sanktuarium, które z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego otrzymało przywilej świątyni jubileuszowej w Roku Miłosierdzia.

W Adwencie gościliśmy s. Bożenę Czerniejewską, która przeprowadziła rekolekcje pt. Prawdziwe Oblicze Ojca. Ponadto przywróciliśmy okazję do uczestnictwa w roratach we wszystkie soboty Adwentu.

W tym roku wystąpiliśmy o fundusze na kontynuację prac konserwatorsko-remontowych przy kościele: na dokończenie elewacji północnej od ul. Garbary, na dachy, na dalsze osuszanie murów świątyni.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie, którego nam udzielacie, a bez którego funkcjonowanie Kościoła i Sanktuarium nie byłoby możliwe.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przekazali nam swój 1% podatku. Dzięki Wam zebraliśmy kwotę 688,77 PLN.

Także dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji Piernikowa Cegiełka, której celem było zebranie funduszy na ogrzewanie. W sumie przekazaliście nam 1426,82 PLN.

Dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na tacę i na nasze konto bankowe. Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia i przekazywane sugestie, aby wspólnie modliło się nam lepiej w tym miejscu.

Galerii U Jezuitów, a więc naszym dziele dedykowanym promocji kultury, w minionym roku zostały przeprowadzone następujące inwestycje:

  • Rewitalizacja krużganków południowych na potrzeby działalności Pracowni Działań Twórczych,

  • Naprawa instalacji elektrycznej w Galerii oraz wymiana całego oświetlenia na źródła energooszczędne,

  • Wymiana drzwi wejściowych do Galerii i do Pracowni,

  • Remont adaptacyjny oraz uruchomienie w pomieszczeniach Galerii „archiwum”, które zabezpiecza dokumenty i publikacje z 25-ciu lat swojej działalności, a więc od roku 1992.

W bilansie programowych ubiegłorocznych działań Galerii u Jezuitów i Pracowni Działań Twórczych należy odnotować:

  • 13 wystaw artystów indywidualnych oraz związanych z akademickimi ośrodkami z Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławia i Poznania; także wystawy artystów zagranicznych: z Holandii, Niemiec, Ukrainy i Japonii,

  • 8 koncertów, w tym serię naszych wydarzeń z cyklu ”Musica Classica u Jezuitów w Poznaniu”, a także koncerty organizowane przy współpracy z innymi instytucjami lokalnymi, jak: 45. Poznańska Wiosna Muzyczna, II Festiwal Śpiewu Gregoriańskiego oraz Festiwal Nostalgia,

  • 3 wykłady z serii „Historia-Duchowość-Sztuka” z zaproszonymi prelegentami,

  • 14 serii warsztatowych z dziedziny ikonopisania, kaligrafii i pozłotnictwa oraz technik dekoracyjnych.

Większość kulturalnych działań Galerii realizowanych jest dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu osób z nami zaprzyjaźnionych.

Aktualności

2107, 2018
2007, 2018
1407, 2018