Ogłoszenia duszpasterskie

Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. (27.12.2015)

  1. W tym tygodniu wspominamy:

  • Poniedziałek. Święto św. Młodzianków, męczenników.

  • Wtorek. Wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika.

  • Czwartek to ostatni dzień roku kalendarzowego. Na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy dziękować Bogu za mijający rok. A po Mszy nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne.

  • Piątek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze o godz. 15.00 i 18.00.

  • Sobota. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.

  1. Ceremonia przejścia przez drzwi Bożego Miłosierdzia odbędzie się u nas w niedzielę 3 stycznia na Mszy św. o godz. 11.00. Rozpocznie się ona modlitwą przy głównych drzwiach kościoła i przejściem przez nie – symbolem Bożego Serca otwartego w miłosierdziu na każdego z nas. Tego dnia świętujemy także u nas wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa. Jest to święto patronalne naszego zakonu, które nosi imię Jezusa.

  2. Nasza świątynia otrzymała przywilej bycia kościołem jubileuszowym. W Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) istnieje możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.

Warunki stałe są następujące:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);

2. przyjęcie Komunii św.;

3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;

4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem:

1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

3. Więźniowie mogą zyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, „a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte” (List). Więźniowie, którzy nie będą mieli okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

4. Każdy wierny, który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe.

Uczynki miłosierdzia względem duszy:

– Grzeszących upominać.

– Nieumiejętnych pouczać.

– Wątpiącym dobrze radzić.

– Strapionych pocieszać.

– Krzywdy cierpliwie znosić.

– Urazy chętnie darować.

– Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała:

– Głodnych nakarmić.

– Spragnionych napoić.

– Nagich przyodziać.

– Podróżnych w dom przyjąć.

– Więźniów pocieszać.

– Chorych nawiedzać.

– Umarłych pogrzebać.

(na podstawie: http://www.archpoznan.pl/content/view/3777/109/ )

  1. Od 8 stycznia rozpoczynamy stały dyżur spowiedniczy w kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Okazja do spowiedzi co tydzień w każdy piątek w godz. 16.45 – 17.45 czyli przed Mszą św. o godz. 18.00. W tym czasie w Kaplicy Krzyża będzie wystawiony Najświętszy Sakrament do osobistej adoracji. Prosimy o poinformowanie o tej inicjatywie bliskich i znajomych.

  2. Przypominamy, że ogłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.poznan.jezuici.pl

Aktualności