„RÓŻANIEC Z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWŁEM II” opracowany przez ks. Floriana Pełkę, jezuitę, został wydany w maju br. przez jezuickie wydawnictwo „Rhetos” w Warszawie.

Tytuł modlitewnika nie jest „chwytem reklamowym”. Jest w nim konkretna propozycja modlitwy różańcowej z bł. Janem Pawłem II: czerpać ze skarbca i ducha Jego kontemplacji przekazanej nam w Liście apostolskim o różańcu.

Dlatego też w pierwszej części modlitewnika zamieszczone zostały obszerne fragmenty tego Listu, a pod ikonami-obrazami przedstawiającymi poszczególne tajemnice różańcowe – krótkie zdania odnoszące się do tych tajemnic. Dzięki temu możemy poniekąd wejść w kontemplację tajemnic różańcowych z błogosławionym Janem Pawłem II i niejako MODLIĆ SIĘ RAZEM Z NIM I TAK JAK ON!!!

Na szczególną uwagę zasługuje apel bł. Jana Pawła II zawarty w końcowej części Listu: „Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca…” oraz : „Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie niewysłuchany!”

Skuteczności modlitwy różańcowej bł. Jan Paweł II zawierza w sposób szczególny sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny.

„RÓŻANIEC Z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWŁEM II” może więc być pomocą w odpowiedzi na ten apel .

Modlitewnik zawiera wiele pięknych kolorowych ilustracji, które pomagają w kontemplacji Różańca świętego i w modlitwie według  intencji wskazanych przez bł. Jana Pawła II.

Ikony-obrazy do tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych pochodzą z Kaplicy Różańcowej przy kościele Ojców Jezuitów w Poznaniu, ul Szewska 18. Natomiast ikony do tajemnic światła pochodzą z innych źródeł.

Modlitewnik jest do nabycia w Księgarni „Wieża” – obok wejścia do kościoła, ul. Szewska 18, 61-670 Poznań (od ponie-działku do piątku w godz. 10.00 – 14.00).