XXV NIEDZIELA ZWYKŁA ( 20. 09. 2015 )

  1. Zakończone zostały prace remontowo-konserwatorskie dachu etap – VI nad kaplicą Matki Bożej Różańcowej i częściowo korpusem kościoła. W ramach prac przeprowadzono wzmocnienie elementów więźby dachowej, wykonano pomosty komunikacyjne na więźbie, wymieniono pokrycie dachu i opierzenia, rynny i rury spustowe. Prace zostały  zrealizowane w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na kwotę: 300 tysięcy złotych. Wkład własny właściciela obiektu zabytkowego tj. Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego wynosi: 75 tysięcy złotych. Wiernych, którzy chcą dołożyć swoją złotówkę do tych prac, prosimy o ofiary do skarbony w kościele lub na tacę lub wpłata na konto na cele kultu religijnego. Numer konta jest na stronie internetowej WWW.poznan.jezuici.pl  lub w zakrystii. 
  2. W poniedziałek 21 września wspomnienie św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Dzień Imienin Księdza Proboszcza Parafii Farnej. 
  3. W środę 23 września wspomnienie św. Ojca Pio. 
  4. W piątek 25 września wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa.
  5. W sobotę 26 września wspomnienie świętych Kosmy i Damiana .