XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA ( 14. 09. 2014 ) 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

  1. W Poniedziałek 15 września wspomnienie NMP Bolesnej. 
  2. We wtorek 16 września wspomnienie świętych Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa, Męczenników.
  3. W środę 17 września wspomnienie św. Roberta Bellarmina, Biskupa i Doktora Kościoła.
  4. W czwartek 18 września Świętego Stanisława Kostki, Patrona Polski.
  5. W tych dniach zakończone zostały prace konserwatorskie przy odwilgoceniu murów nawy głównej kościoła – etap II. Prace zostały  zrealizowane w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na kwotę 200 tysięcy złotych. Wkład własny właściciela obiektu zabytkowego tj. Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego wynosi 25 tysięcy złotych. W sumie w roku 2014 zadanie zostanie wykonane na kwotę 225 tysięcy złotych. Wiernych, którzy chcą dołożyć swoją złotówkę do tzw. wkładu własnego, prosimy o ofiary do skarbony w kościele lub na tacę lub wpłata na konto na cele kultu religijnego. Numer konta jest na stronie internetowej lub w zakrystii.