Studium Myśli Chrześcijańskiej oraz Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju “VINEA” w ramach cyklu wykładów dotyczących

ewolucji wszechświata, Ziemi, biosfery, człowieka, cywilizacji i kultury,

zapraszają na wykład o.  Wacława Oszajcy SJ

pt.”Od Pieśni nad Pieśniami do Władysława Broniewskiego”

Wykład odbędzie się w środę dnia 15.06.2011 o godz. 18.30 w dolnej sali Galerii u Jezuitów przy ul. Dominikańskiej 8

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w przekazywaniu informacji o działaniach Studium do wszystkich zainteresowanych.

O. Władysław Oszajca SJ

Ur. 28 września 1947 w Źwiartowie –  jezuita, teolog, dziennikarz, publicysta i poeta.

W 1971 ukończył studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym samym roku uzyskał święcenia kapłańskie. Od 1987 należy do zakonu Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów).

Był wikariuszem w Niedrzwicy Kościelnej (1974), Lublinie (1977) i Lubartowie (1978-1981). W 1981 był kapelanem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej. W latach 1982-1986 przewodniczył Lubelskiemu Komitetowi Pomocy Internowanym i Represjonowanym. W latach 1981-1986 był dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach. W latach 1988-1992 był duszpasterzem Jezuickiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu. W latach 1992-1994 był duszpasterzem akademickim i wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Od 1995 redaktor naczelny “Przeglądu Powszechnego”. Od 2001 wykłada homiletykę na Papieskim Wydziale Teologicznym wWarszawie. Jest również wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi seminaria warsztatowe.

W 1974 debiutował jako poeta wierszami w miesięczniku “Msza Święta”. Autor wielu książek i publikacji, wierszy oraz tłumaczeń. Publikował m.in. w “Akcencie”, “Charakterach”, “Gazecie Wyborczej”, “Gościu Niedzielnym”, “Tygodniku Powszechnym”, “W drodze”. Wielokrotny laureat nagród dziennikarskich i literackich. Prowadzący i gość programów publicystycznych o tematyce religijnej w radiu i telewizji.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich a także Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury “Akcent”.