summerfield-336672

Zapis nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez o. Dariusza Michalskiego SJ – w czasie rekolekcji adwentowych “Zamieszkaj we mnie” w Kaplicy Krzyża w dniach 8-10 grudnia 2015

01-wtorek.mp3     9.76 MB
02-sroda.mp3       12.96 MB
03-czwartek.mp3 12.92 MB