Przedstawiamy wybór modlitw i pieśni inspirowany postaciami związanymi z naszym Sanktuarium.

  • Matka Boża Różańcowa

Różaniec – zobacz jak się go odmawia

* * *

Bądź pozdrowiona Maryjo,
Tyś woli Boga zaufała.
Jezusa nam zrodziłaś
całą sobą Go umiłowałaś.
Jego słowa w sercu nosiłaś
i wierna codzienności byłaś.
Przez różaniec pokoju i łaski
prowadź nas do Syna.

Hymn do Matki Bożej Różańcowej – muz. Magdalena Walkowiak, sł. Dariusz Michalski SJ (nuty i nagranie dostępne tutaj)

* * *

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Najstarsza modlitwa maryjna (łac. Sub Tuum Praesidium z III w.)

  • Św. Ignacy Loyola

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Modlitwa nieznanego autora umieszczona przez św. Ignacego Loyolę na początku Ćwiczeń duchowych

* * *

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum,
i wolę mą całą.
Wszystko, co mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko,
rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, a to mi wystarczy.
Amen.

św. Ignacy Loyola – Modlitwa wieńcząca Ćwiczenia duchowe

* * *

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego Jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia,
że spełniam Twoją Najświętszą wolę. Amen.

św. Ignacy Loyola – Modlitwa o służbę Bogu

* * *

Modlitwa za małżonków, którzy starają się o dziecko

Boże Stwórco wszechświata, uznajemy, że wszystko, co uczyniłeś, było dobre i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludnili ziemię. Dziękujemy Ci za pragnienie posiadania potomstwa, które włożyłeś w serce małżonków.
Święty Ojcze Ignacy, prosimy Cię, wstaw się za małżonkami przed tronem naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosząc o dar upragnionego potomstwa dla nich. Wypraszaj im potrzebne łaski i spraw, aby w sercach małżonków zagościło tak długo wyczekiwane szczęście, owoc ich małżeńskiej miłości.
Święty Ignacy Loyolo, módl się za nami do Boga! Amen

* * *

Modlitwa za przyczyną św. Ignacego Loyoli – opiekuna matek w stanie błogosławionym, o szczęśliwy poród i zdrowie dziecka i matki

Święty Ojcze Ignacy, Wszechmogący Bóg obdarzył ciebie szczególną łaską opiekowania się matkami oczekującymi wydania na świat potomstwa. Wiele z nich otrzymało łaskę upragnionego macierzyństwa za twoją przyczyną i szczęśliwie wydały na świat nowe życie.
Również i my prosimy ciebie, ufni w to, że wyjednasz matkom w stanie błogosławionym pomoc Bożą w tej tak ważnej dla nich chwili, by szczęśliwie urodziły i mogły wraz z mężem wychować ten owoc miłości – ich ukochane dziecko – na większą chwałę Bożą.
Prosimy Cię Boże z ufną wiarą za wstawiennictwem świętego Ignacego, aby dane im było szczęśliwie urodzić dziecko i byś złagodził ich ból porodu. Obdarz dziecko potrzebnym zdrowiem, szczodrymi darami Bożej opieki, aby matki Ciebie za tę łaskę mogły zawsze wielbić i chwalić. Czuwaj też nad tym, aby dziecko otrzymało sakrament Chrztu świętego. Niech w dalszym jego rozwoju i życiu towarzyszy mu ufna wiara w Ciebie i łaska świętych sakramentów, których udziela Kościół. Tak dopomóż matkom, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i ty święty ojcze Ignacy – patronie porodu i troskliwy opiekunie dzieci i młodzieży.
Święty ojcze Ignacy Loyolo, wstawiaj się za nimi u Boga. Amen

* * *

Św. Ojcze Ignacy z Loyoli,
Ciebie Bóg wybrał,
abyś był patronem rodzących matek.
Ja brzemienna ufnie proszę
za twoim wstawiennictwem dobrego Boga
o szczęśliwe rozwiązanie.
Niech ukochane dziecię,
które wydam na ten Boży świat,
będzie radością dla mojej rodziny.
Boże, daj mi potrzebne łaski i siły
w czasie mego porodu,
abym po nim szczęśliwa
i w dobrym zdrowiu mogła wielbić Boga
wraz z mężem i dzieckiem,
a Tobie, św. Ojcze Ignacy z Loyoli,
dziękować za łaskę wstawiennictwa
i udany poród.

Modlitwa o zdrowie matki, dziecka i o szczęśliwy poród za wstawiennictwem św. Ignacego Loyoli

  • Św. Andrzej Bobola SJ

Święty Andrzeju,
Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków
w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać
pośród wszystkich doświadczeń
osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę
Bożego pokoju i jedności, byśmy
z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać
sprawy własne i sprawy Narodu
w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo,
oręduj za nami u Pana. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Bobolę

  • Św. Stanisław Kostka SJ

Święty Stanisławie Kostko, pomóż nam wytrwale współpracować z łaską Bożą, abyśmy przekraczając własne słabości, rozwijali nasze umysły, wolę i serca na miarę planu Miłości, jaki Bóg ma wobec każdego z nas.

Nie chcemy żyć byle jak. Prosimy więc dziś o Twoje wstawiennictwo za nami, abyśmy w mądrości serca umieli rozpoznać wolę Bożą: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Prosimy Cię udziel nam łaski męstwa, abyśmy podążając za Twoim przykładem, wytrwale służyli Bogu i ludziom w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach pracy i naszej Ojczyźnie.

Udziel nam łaski zaufania w Bożą Opatrzność, która tak jak Tobie pozwoliła dojść do wyżyn świętości, tak niech nas doprowadzi do chwały nieba. Amen. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami!

Modlitwa z okazji Roku Św. Stanisława Kostki SJ (2018)

  • Piotr Skarga SJ

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże,
wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

o. Piotr Skarga – Modlitwa za Ojczyznę

Aktualności

712, 2018
112, 2018