Formacja

Przy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej zawiązała się męska wspólnota modlitewna ARMIA KRÓLOWEJ. Oto jej zarys:

POWOŁANIE

Duchową drogę Wspólnoty wyznaczają poniższe drogowskazy:

1. “Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” (J 19,27)

2. “To, co się nawiązało między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski a Kościołem i Narodem w Polsce, jest swego rodzaju przymierzem. Można mówić o jakiejś analogii do tego Przymierza Starego czy Nowego, które Bóg zawarł z ludzkością.” (Św. Jan Paweł II)

3. “Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem” Sługa Boży kard. August Hlond.

WSTĄPIENIE DO WSPÓLNOTY

Dokonuje się poprzez złożenie osobistego i prywatnego aktu oddania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi na podstawie tekstu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
” Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności. Amen”

CHARYZMAT WSPÓLNOTY

1. Miłość – rycerskie oddanie serca Maryi Matce.

2. Męstwo – wola oddania życia w imię tej miłości, w służbie Maryi Królowej.

3. Posłuszeństwo – pokorne słuchanie i wypełnianie Woli Bożej we wszelkich możliwych dziedzinach życia, a zwłaszcza w walce o wierność swoim codziennym obowiązkom.

KULT MODLITEWNY WSPÓLNOTY

1. Kult Różańca

2. Kult Miłosierdzia Bożego

3. Kult Ofiary Mszy Świętej i Najświętszego Sakramentu.

ZADANIA WSPÓLNOTY

Modlitwa, post i ofiara za:

1. Ojca Świętego i kapłanów.

2. Rodziny.

3. Dusze czyśćcowe.

Wspólnota jest z założenia wspólnotą duchową, stąd pozbawiona jest jakiejkolwiek hierarchii, czy tym bardziej przewodnictwa w wymiarze świeckim.

Przewodnictwo duchowe nad Wspólnotą powierzamy kapłanom Towarzystwa Jezusowego; stąd charyzmat i formacja duchowa Wspólnoty kształtowana będzie w oparciu o duchowość ignacjańską.

Relacje wzajemne i zadania poszczególnych członków Wspólnoty będą oparte na zasadzie “Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.” (1 P 4,10)

Zewnętrznym znakiem Wspólnoty będzie Różaniec z ryngrafem Wspólnoty, noszony na szyi lub/i na palcu lewej dłoni.

Wspólnota w ramach swojego charyzmatu, będzie wyrabiać i rozdawać te Różańce, aby w ten sposób wymiernie szerzyć ten święty kult.

SPOTKANIA

Zapraszamy na spotkania w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej ul. Szewska 18, Poznań.

11.00 Szkolenie ministranckie (wg wcześniejszych ustaleń)

12.00 Eucharystia i Różaniec oraz akt zawierzenia Matce Bożej

KONTAKT

Jakub Buda

☎️+48 534 678 007

Aktualności

912, 2017
612, 2017

Zaproszenie na koncert

212, 2017