Jezuici i listy czyli… marzenie o misji w dalekich Chinach

W XVII wieku Państwo Środka stało się dla europejskich jezuitów upragnionym celem działalności misyjnej. Rok rocznie generał Towarzystwa Jezusowego odpowiadał na dziesiątki listów z prośbą o wysłanie do Chin, Indii czy Japonii jezuickich misjonarzy. Jednak tylko niewielka część z tych odpowiedzi była pozytywna, gdyż przed kandydatami na misjonarzy w Azji stawiano szczególnie wysokie wymagania. Wśród starających się, jak i wśród wybranych do pracy ewangelizacyjnej na Dalekim Wschodzie, nie
zabrakło również Polaków…

Zapraszamy na prelekcję i spotkanie z dr Moniką Miazek-Męczyńską autorką książki Indipetae Polonae – kołatanie do drzwi misji chińskiej.

Spotkanie inauguruje cykl spotkań: Historia, Duchowość, Sztuka – u Jezuitów w Poznaniu, poświęconych tematom kultury i wiary.

Zapraszamy:
12 II 2016, g. 19:00
Kościół oo. Jezuitów
Kaplica św. Krzyża
ul. Szewska 18, Poznań

Aktualności

2107, 2018
2007, 2018
1407, 2018