Maria  Gostylla-Pachucka   –  artystka  niemal  wszechstronna.  Uprawia  malarstwo  akwarelowe,  rysunek  i  tkaninę  artystyczną.  Jest  także  muzykiem  i  nauczanie  gry  na  fortepianie  jest  jej  drugim  zawodem.  Na  wystawie  prezentuje  swoje  tkaniny  (cykl  „Katedry”),  akwarele  (krajobrazy,  kwiaty)  i  rysunki.  Wszystko  przepojone  ciepłem,  kolorem,  kobiecą  wrażliwością.