Studium Myśli Chrześcijańskiej oraz Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju “VINEA” w ramach cyklu wykładów dotyczących

ewolucji wszechświata, Ziemi, biosfery, człowieka, cywilizacji i kultury,

zapraszają na wykład o. dr. Marek Blazy SJ

pt.”Ewolucja Prawd Wiary”

Wykład odbędzie się w środę dnia 25.05.2011 o godz. 18.30 w dolnej sali Galerii u Jezuitów przy ul. Dominikańskiej 8

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w przekazywaniu informacji o działaniach Studium do wszystkich zainteresowanych.

O. Marek Blaza

Jezuita, birytualista (może sprawować liturgię nie tylko w rycie łacińskim, ale także w rycie bizntyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim). Doktor teologii. Wykładowca teologii ekumenicznej i dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. Andrzeja Boboli “Bobolanum”, na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie i w Seminarium Greckokatolickim we Lwowie. Wykładowca kwestii ekumenicznych w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Bizantynologicznej Polskiej Państwowej Akademii Nauk. Duszpasterz akademicki dla grekokatolików w Warszawie.