Ogłoszenia duszpasterskie

W  Wielkim Poście Wspólnota Życia Chrześcijańskiego we współpracy z oo. Jezuitami zaprasza na rekolekcje w życiu codziennym pt. 

DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ. REKOLEKCJE DLA CIEKAWYCH ŻYCIA.

Formuła rekolekcji nawiązuje do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, czyli rekolekcji ignacjańskich. Rekolekcje przeznaczone są dla wszystkich osób, które mają w sobie pragnienie bliższego poznania Boga i nawiązania z Bogiem osobistej relacji. Szczególnie zapraszamy tych, którzy z ważnych powodów (np. opieka nad małymi dziećmi, zdrowie, praca) nie mogą odprawić rekolekcji zamkniętych w jednym z domów rekolekcyjnych prowadzonych przez oo. Jezuitów.

Rekolekcje potrwają od 12 marca do 2 kwietnia.  Rozpoczynamy 12 marca Mszą św. o godz. 18.00 w kościele oo. Jezuitów przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny, wymagany jest zapis poprzez formularz na stronie www.wzch.poznan.pl. Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

2107, 2018
2007, 2018
1407, 2018