15-17 czerwca 2012, prowadzący o.Dariusz Michalski SJ

Z życiem każdego z nas jest związana Boża obietnica powołania do szczęścia – do bycia kochanym i kochania Boga, siebie i drugiego człowieka.

Na czym ona dokładnie polega? Jakie przeszkody do jej wypełnienia napotykamy najczęściej na swojej drodze? Co możemy praktycznie zmieniać w sobie, w swoim sposobie myślenia, w swoich nawykach czy postawach życiowych, aby pomóc Bogu zrealizować swoją obietnicę wobec nas?

To tylko niektóre z zagadnień, które chcemy poruszyć w trakcie sesji warsztatowej. W programie przewidziano czas na konferencje tematyczne, dotykające świata emocji i wymiaru duchowego. Proponujemy także czas osobistej przedłużonej medytacji w oparciu o Słowo Boże oraz czas pracy w grupach.

 

Sesję poprowadzi o. Dariusz Michalski SJ – rekolekcjonista w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej, współpracownik ruchu Spotkań Małżeńskich

Rozpoczniemy kolacją w piątek o godzinie 18.00 i zakończymy obiadem w niedzielę około godziny 14.00. Koszt sesji to 150 zł , w tym jest zakwaterowanie i wyżywienie. Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej, Poznań-Morasko.

warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i wpłata zaliczki w wysokości 50 zł w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia (numer konta: 25 1140 2017 0000 4002 1145 4446 – FUNDACJA JEZUICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ROZWOJU VINEA. Poznań, Szewska 18) z dopiskiem: sesja czerwiec 2012

zaliczka może być zwrócona w przypadku rezygnacji na 10 dni przed terminem sesji.

W celu zgłoszenia prosimy wypełnić formularz (otworzy się po kliknięciu poniżej wpisanego linku)

zgłoszenie – formularz