Bracia, teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu (Rz 13,11)