Pracownia Działań Twórczych

W sobotę 18 czerwca 2016 roku nastąpiło podsumowanie rocznych warsztatów w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu działającej od marca 2015 r. przy Galerii U Jezuitów. Absolwenci prowadzonych w pracowni zajęć wspólnie modlili się podczas Mszy św. w kościele oo. Jezuitów, której przewodniczył założyciel poznańskiej pracowni o. Jacek Wróbel SJ, po której nastąpiło poświęcenie kilkudziesięciu ikon wykonanych podczas trzech semestrów warsztatowych.

Wszystkie ikony pięknie się prezentowały zebrane w jednym miejscu u stóp ołtarza pod cudownym obrazem Matki Bożej Różańcowej.

pracownia-ikon

W ramach działalności Pracowni odbyło się już wiele kursów: warsztaty ikonopisania 1. i 2. stopnia w tematach “Oblicze Chrystusa” i „Bogurodzica”, warsztaty pozłotnictwa oraz różnorakie kursy kaligrafii. Rozpoczęła również działalność „pracownia ikonopisania”, czyli spotkania podczas których każdy uczestnik pracował nad wybranym przez siebie tematem ikonograficznym, pod okiem i z konsultacją prowadzącego.

Ideą funkcjonowania Pracowni Działań Twórczych jest stworzenie dla osób nie związanych profesjonalnie z działalnością artystyczną przestrzeni rozwoju dla pasji twórczych, a także danie okazji do pogłębiania życia duchowego w oparciu o warsztat ikonopisania jako praktyczne „narzędzie” modlitwy.

Informacje o działalności pracowni dostępne są na stronie: www.galeriaujezuitow.pl/p/pracownia.html

tekst i fot. Dorota Pajszczyk

Aktualności

912, 2017
612, 2017

Zaproszenie na koncert

212, 2017