Przypowieści wydają się być uprzywilejowaną formą komunikacji Nowego Testamentu. Służą nie tylko przekazywaniu Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, ale także pojawiają się w sytuacjach konfliktowych jako próba ich rozwiązania. Chociaż dotyczą rzeczywistości duchowych posługują się językiem życia codziennego często nawiązując do kwestii, które mogłyby się wydawać bardzo odległe od Królestwa Bożego jak choćby pieniądze (inwestycje finansowe, majątek i dziedziczenie, długi)! Warsztaty oferują uczestnikom lekturę wybranych przypowieści Nowego Testamentu w poszukiwaniu istotnych rysów teologii Królestwa Bożego, wprowadzając podstawowe elementy analizy tekstów biblijnych pomocnych w samodzielnej lekturze Biblii..
Będzie czas na modlitwę, rozmowę indywidualną, pracę własną i konferencje. Rozpoczniemy kolacją w piątek o godzinie 18.00 i zakończymy obiadem w niedzielę około godziny 14.00. Koszt sesji to 150 zł , w tym jest zakwaterowanie i wyżywienie. Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej, Poznań-Morasko.