uroczystość Matki Bożej Różańcowej.


w programie między innymi:

12.10 – koncert Poznańskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego “Campanelli”

13.00 – wspólne tworzenie WIELKIEGO RÓŻAŃCA

14.00 i 16.00 – oprowadzanie z przewodnikiem po najstarszej świątyni lewobrzeżnego Poznania…

19.00 – SERVI DOMINI CANTORES – występ zespołu księży wokalistów

Servi Domini Cantores – Śpiewający Słudzy Pańscy – to zespół księży solistów, absolwentów wydziałów wokalno – aktorskich polskich Akademii Muzycznych. Należą do niego: ks. Z. Madej – tenor (Wrocław), ks. P. Sobierajski – tenor (Katowice – Będzin), o. T. Jarosz – baryton (Kraków), ks. R. Kaczorowski – baryton (Gdańsk), o. R. Kobyliński – baryton (Poznań). Założony w roku 2004 zespół wykonuje bardzo szeroki repertuar wokalny: pieśni sakralne i arie oratoryjno – kantatowe różnych kompozytorów oraz arie operowe i pieśni ze światowego repertuaru. Członkowie Zespołu prowadzą na co dzień ożywioną działalność duszpasterską i ewangelizacyjną. Współpracują także z gronem wybitnych pianistów, organistów i dyrygentów, prezentując muzyczn

 

e sacrum profanum na licznych koncertach w kraju i poza jego granicami.